CONDIŢII DE UTILIZARE

Condiţiile de Utilizare pentru John Maxwell Team

Introducere

Bine aţi venit pe site-ul John Maxwell Team. Acest website este deţinut şi administrat de John Maxwell Team. Prin vizitarea website-ului nostru şi accesarea informaţiilor, resurselor, serviciilor, produselor şi instrumentelor pe care vi le oferim, înţelegeţi şi sunteţi de acord să acceptaţi şi să aderaţi la următorii termeni şi condiţii, după cum sunt formulaţi în această politică (numită de aici înainte „Acord de Utilizare”), precum şi la termenii şi condiţiile formulate în  Politica noastră de Confidenţialitate (vă rugăm să accesaţi secţiunea Politica de Confidenţialitate pentru mai multe informaţii).

Acest acord este valid din 24 februarie 2011.

Ne rezervăm dreptul de a schimba din când în când acest Acord de Utilizare fără notificare prealabilă. Confirmaţi şi sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să revizuiţi acest Acord de Utilizare periodic pentru a vă familiariza cu orice modificări apărute. Faptul că veţi continua să utilizaţi acest site după astfel de modificări reprezintă confirmarea şi acordul faţă de secţiunea modificată a termeniilor şi condiţiilor.

Utilizare şi Conduită Responsabilă

Prin vizitarea website-ului nostru şi accesarea informaţiilor, resurselor, serviciilor, produselor şi instrumentelor pe care vi le oferim, fie direct, fie indirect (numite de aici înainte „Resurse”), sunteţi de acord să utilizaţi aceste Resurse doar pentru scopurile intenţionate conform (a) termenilor acestui Acord de Utilizare şi (b) legilor, reglementărilor aplicabile şi practicilor sau instrucţiunilor online general acceptate.

Prin care înţelegeţi că:

a. Pentru a ne accesa Resursele, vi se poate solicita să furnizaţi anumite informaţii despre dumneavoastră (cum ar fi date de identificare, contact, etc.) ca şi parte din procesul de înregistrare, sau ca şi parte a abilităţii dumneavoastră de a utiliza Resursele. Sunteţi de acord că orice informaţii furnizaţi vor fi întotdeauna corecte şi la zi.

b. Sunteţi responsabil/ă să păstraţi confidenţialitatea oricăror informaţii de autentificare asociate cu orice cont pe care îl folosiţi pentru a ne accesa Resursele. În consecinţă, sunteţi responsabil/ă pentru orice activităţi care apar în contul/conturile dumneavoastră.

c.  Accesarea (sau încercarea de a accesa) oricare din Resursele noastre prin orice alte mijloace decât cele pe care le oferim este strict interzisă. Sunteţi de acord în mod specific să nu accesaţi (sau să încercaţi să accesaţi) oricare dintre Resursele noastre prin orice mijloace automate, neetice sau neconvenţionale.

d.  Angajarea în orice activitate care perturbă sau interferează cu Resursele noastre, incluzînd serverele şi/sau reţelele pe care Resursele noastre sunt localizate, sau de care sunt conectate, este strict interzisă.

e. Încercarea de a copia, duplica, reproduce, vinde, comercializa, sau revinde Resursele noastre este strict interzisă.

f. Sunteţi singurul/a răspunzător/răspunzătoare de orice consecinţe, pierderi, sau prejudicii care ni se pot aduce, direct sau indirect, din cauza oricăror activităţi neautorizate conduse de dumneavoastră, aşa cum s-a explicat mai sus, şi care pot atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

g. Este posibil să oferim diferite instrumente de comunicare deschisă pe website-ul nostru, cum ar fi comentarii pe bloguri, postări pe bloguri, discuţii publice, forumuri, galerii de mesaje, grupuri de informaţii, evaluări şi analize de produse, diferite servicii de social media, etc. Înţelegeţi că în general nu verificăm sau monitorizăm conţinutul postat de utilizatorii acestor diferite instrumente de comunicare, ceea ce înseamnă ca dacă alegeţi să utilizaţi aceste instrumente pentru a transmite orice tip de conţinut pe website-ul nostru, atunci este responsabilitatea dumneavoastră personală să utilizaţi aceste instrumente într-un mod responsabil şi etic. Prin postarea de informaţii, sau prin utilizarea oricărui instrument de comunicare dintre cele menţionate, vă daţi acordul că nu veţi uploada, posta, partaja, sau distribui conţinut care:

i. Este ilegal, ameninţător, calomniator, abuziv, hărţuitor, degradant, intimidant, fraudulos, amăgitor, invaziv, rasist, sau care conţine orice tip de limbaj sugestiv, inadecvat sau explicit;

ii. Încalcă o marcă înregistrată, un patent, un secret comercial, dreptul de autor, sau orice alt drept de proprietate al oricărei părţi;

iii. Conţine orice tip de reclamă neautorizată sau nesolicitată;

iiii. Impersonează orice persoană sau entitate, incluzîndu-i pe angajaţii sau  reprezentanţii John Maxwell Team.

Avem dreptul de a decide să ştergem orice conţinut care considerăm că nu corespunde Acordului de Utilizare, precum şi orice conţinut care considerăm că este ofensiv, periculos, inacceptabil, incorect, sau care violează orice drept de autor sau marcă înregistrată a unei terţe părţi. Noi nu suntem responsabili de nici o întârziere sau eşec de a şterge un astfel de conţinut. Dacă postaţi conţinut pe care alegem să-l ştergem, prin aceasta vă daţi acordul pentru această ştergere şi sunteţi de acord să renunţaţi la orice pretenţie faţă de noi.

h. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice conţinut postat de către dumneavoastră sau de către orice terţe părţi care ne folosesc website-ul. Oricum, orice conţinut postat de dumneavoastră prin folosirea oricărui instrument de comunicare de pe website-ul nostru, cu condiţia să nu violeze sau să încalce orice drepturi de autor sau mărci înregistrate ale terţilor, devine proprietatea John Maxwell Team şi, astfel, ne oferă o licenţă exclusivă, perpetuă, irevocabilă, universală, fără bonificaţii, de a reproduce, modifica, adapta, traduce, publica, afişa public şi/sau distribui după cum se considerăm adecvat. Aceasta se referă şi se aplică doar conţinutului postat prin intermediul instrumentelor de comunicare descrise şi nu se referă la informaţii care sunt oferite ca şi parte a procesului de înregistrare, necesare pentru a ne folosi Resursele. Toate informaţiile oferite ca şi parte a procesului nostru de înregistrare sunt acoperite de politica noastră de confidenţialitate.

i. Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi de răspundere John Maxwell Team, compania sa mamă şi afiliaţii săi, şi directorii, funcţionarii, managerii, angajaţii, donatorii, agenţii şi licenţiatorii săi pentru toate daunele, cheltuielile, prejudiciile şi costurile, incluzînd o taxă rezonabilă pentru avocaţi, care rezultă din orice violare a acestui Acord de Utilizare, sau din neîndeplinirea unor obligaţii legate de contul dumneavoastră, create de dumneavoastră sau de către orice altă persoană care vă foloseşte contul. Ne rezervăm dreptul de a avea o apărare exclusivă pentru orice pretenţie pentru care avem dreptul la despăgubire conform acestui Acord de Utilizare. Într-un astfel de caz, veţi coopera cu noi în măsura rezonabilă cerută.

Confidenţialitate

Confidenţialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care am creat o Politică de Confidenţialitate separată pentru a explica în detaliu cum colectăm, administrăm,procesăm,  asigurăm şi stocăm informaţiile dumneavoastră private. Politica noastră de confidenţialitate este inclusă în acest Acord de Utilizare. Pentru a ne citi politica de confidenţialitate completă,  apăsaţi aici.

Limitarea Garanţiilor

Prin utilizarea website-ului nostru înţelegeţi şi sunteţi de acord că toate Resursele pe care le oferim sunt „aşa cum sunt” şi „în limita stocului disponibil”. Aceasta înseamnă că noi nu vă promitem sau garantăm că:

  1. Utilizarea Resurselor noastre va fi în conformitate cu nevoile sau cerinţele dumneavoastră.
  2. Utilizarea Resurselor noastre va fi neîntreruptă, la timp, sigură, sau fără erori.
  3. Informaţiile obţinute prin utilizarea Resurselor noastre vor fi corecte sau de încredere, şi
  4. Orice defecte în administrarea sau funcţionalitatea oricăror Resurse pe care le oferim vor fi reparate sau corectate.

În plus, înţelegeţi şi sunteţi de acord că:

  1. Orice conţinut descărcat sau obţinut prin utilizarea Resurselor noastre este obţinut la hotărârea şi pe riscul dumneavoastră şi sunteţi singurul/a responsabil/ă pentru orice stricăciune adusă calculatorului dumneavoastră, sau altor dispozitive, pentru orice pierderi de date care pot rezulta din descărcarea unui astfel de conţinut.
  2. Nici o informaţie sau sfat, fie exprimat, implicit, oral sau scris, obţinut de dumneavoastră de la John Maxwell Team, sau prin intermediul oricăror Resurse pe care le oferim, nu va oferi nici o clauză, garanţie, sau condiţie de orice fel, cu excepţia celor formulate expres în acest Acord de Utilizare.

 

Limitarea Răspunderii

În legătură cu Limitarea Garanţiilor, după cum s-a explicat mai sus, înţelegeţi în mod expres şi sunteţi de acord că orice pretenţie faţă de noi va fi limitată la suma pe care aţi plătit-o, dacă aţi plătit ceva, pentru utilizarea produselor şi/sau serviciilor. John Maxwell Team nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere sau pagubă directă, indirectă, incidentală, importantă sau exemplară de care vă puteţi lovi ca urmare a utilizării Resurselor noastre, sau ca urmare a oricăror schimbări, pierderi sau coruperi de date, anulări, pierderi a accesului, sau a unei perioade de nefuncţionare atâta timp cât se aplică legile limitării răspunderii.

Drepturi de autor/Mărci înregistrate

Întregul conţinut şi toate materialele disponibile pe John Maxwell Team, incluzînd, dar limitîndu-se la, text, grafică, numele website-ului, cod, imagini şi siglă sunt proprietatea intelectuală a John Maxwell Team şi sunt protejate de legea aplicabilă a dreptului de autor şi a mărcii înregistrate. Orice utilizare inadecvată, incluzînd dar nu limitînd-se la reproducerea, distribuirea, afişarea sau transmiterea oricărui conţinut pe acest site este interzisă, în caz că nu este autorizată în mod expres de John Maxwell Team.

Încetarea Utilizării

Sunteţi de acord că putem, la bunul plac, să suspendăm sau să limităm accesul dumneavoastră la tot, sau la o parte a website-ului şi Resurselor noastre, cu sau fără notificare prealabilă şi din orice motiv, incluzînd, fără nici o limitare, încălcarea acestui Acord de Utilizare. Orice activitate suspectată a fi ilegală, frauduloasă sau abuzivă poate constitui o bază pentru încheierea relaţiei cu dumneavoastră şi poate fi transmisă spre autorităţile legale adecvate. La suspendare sau reziliere, drepturile dumneavoastră de a utiliza Resursele pe care le oferim vor înceta imediat şi ne rezervăm dreptul de a elimina sau şterge orice informaţii pe care le-aţi putea avea stocate la noi, incluzînd orice informaţii de acces.

Legea Guvernantă

Acest website este controlat de John Maxwell Team, din birourile noastre localizate în statul Florida, USA. Poate fi accesat de aproape toate ţările din întreaga lume. Din moment ce fiecare ţară are legi care pot diferi de cele din Florida, prin accesarea website-ului nostru sunteţi de acord că se vor aplica ordonanţele şi legile din Florida la toate chestiunile care ţin de utilizarea acestui website şi de cumpărarea oricăror produse sau servicii prin intermediul acestui site, fără să se ţină cont de conflictul între legi şi Convenţia Naţiunilor Unite asupra Vânzărilor Internaţionale de Bunuri.

În plus, orice acţiune de a aplica acest Acord de Utilizare va fi adusă în faţa curţilor de stat sau federale din Florida, USA. Prin asta, sunteţi de acord cu jurisdicţia personală la astfel de curţi şi renunţaţi la orice obiecţii de jurisdicţie, locaţie sau tribunal inconvenient faţă de asftel de curţi.

 

 

Garanţie

ÎN CAZ CĂ NU SE SUSŢINE DIFERIT, John Maxwell Team RENUNŢĂ EXPRES LA ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII, FIE EXPRIMATE SAU IMPLICATE, ÎNCLUZÎND, DAR NU LIMITÎNDU-SE LA GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE IMPLICATE ALE COMERCIABILITĂŢII, CALIFICĂRII PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI ALE NON-ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR.

Informaţii de contact

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu aceste Condiţii de Utilizare, aşa cum sunt formulate mai sus, ne puteţi contacta la:

John Maxwell Team
2300 N Dixie Hwy
West Palm Beach, FL 33407
USA